Western Division Southern Division Eastern Division
Magistrate Team District Team
Team Schedule Team Schedule by Date
Team Schedule Team Schedule by Date
Alpha List - All Alpha List - Eastern Division Alpha List - Southern Division Alpha List - Western Division Team List - Eastern Division Team List - Southern Division Team List - Western Division Eastern Division Email Southern Division Email Western Division Email
Duty Day - Western Division Duty Day - Southern Division Duty Day - Eastern Division Create Team List

CACD* CJA - Finding current month... Finding current month...02/02/2016 2015-02*/ addEntry('2015_2_20','Teams 05, 15','0/13B93D680CEDBD5988257DA900734F52','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_2_19','Teams 04, 14','0/1855E3CBB5632F2E88257DA900734CDD','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_2_12','Teams 20, 10','0/339C4299E62D373188257DA900733AB9','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_2_27','Teams 10, 20','0/69E52D970B85F7B988257DA900735D2F','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_2_11','Teams 19, 09','0/6F86270246D2A0EF88257DA90073382A','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_2_23','Teams 06, 16','0/7A0FD5C6832E7F2088257DA9007352A9','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_2_10','Teams 18, 08','0/7D103E0319E0016488257DA9007335F9','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_2_17','Teams 02, 12','0/7F5910A56526899688257DA900734757','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_2_9','Teams 17, 07','0/A670222CDAD8716D88257DA9007333C7','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_2_16','Holiday Presidents Day','0/B4D669570DA683BA88257DA9007343F0','Holiday Presidents Day'); /**/ addEntry('2015_2_26','Teams 09, 19','0/B5DFD8A5300C609888257DA900735A9D','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_2_25','Teams 08, 18','0/C28CE2A0A6E7EBC388257DA9007357B2','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_2_18','Teams 03, 13','0/E26B04C83CDAEEF888257DA900734A37','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_2_24','Teams 07, 17','0/F14A170DA4C49BF988257DA900735572','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_2_13','Teams 01, 11','0/FAB720EEEFED690388257DA900733D97','Teams 01, 11'); /*2015-03*/ addEntry('2015_3_11','Teams 18, 08','0/0906E96F28D2796488257DA90073A3FA','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_3_3','Teams 12, 02','0/093985E1BE4F63F588257DA900738BB9','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_3_19','Teams 04, 14','0/0D7DF65B01BDD4FE88257DA90073B5A1','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_3_31','Teams 12, 02','0/22307AC216E91B9388257DA90073CC46','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_3_5','Teams 14, 04','0/42BE0BBD0C736BB688257DA900739046','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_3_17','Teams 02, 12','0/65C3641D436F587488257DA90073ADAE','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_3_4','Teams 13, 03','0/7D549586C4561B1388257DA900738E4E','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_3_23','Teams 06, 16','0/9AFE6CC55FF7052888257DA90073BC19','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_3_18','Teams 03, 13','0/9E5B26ED6DAFBE6E88257DA90073B315','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_3_2','Teams 11, 01','0/9EA81349C5D0E9A588257DA90073892D','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_3_20','Teams 05, 15','0/A1CE55BF0AA3860388257DA90073B9C4','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_3_25','Teams 08, 18','0/A346A8BDA84D25F488257DA90073C1DE','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_3_12','Teams 19, 09','0/A52F24B566F141C588257DA90073A642','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_3_26','Teams 09, 19','0/AF6EB0C9E37A594288257DA90073C47A','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_3_24','Teams 07, 17','0/B63A4B8B67CC934088257DA90073BED0','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_3_10','Teams 17, 07','0/C42D551C595E6EA188257DA900739F97','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_3_27','Teams 10, 20','0/C71D49B74A37B27788257DA90073C722','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_3_16','Teams 01, 11','0/CB1ECFFA02EC3AC188257DA90073AB4A','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_3_30','Teams 11, 01','0/DDACE5C14370B5CA88257DA90073C9DB','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_3_9','Teams 16, 06','0/E93DF29086815AE788257DA900739D1F','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_3_13','Teams 20, 10','0/ED120324A9F1E3BB88257DA90073A8B5','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_3_6','Teams 15, 05','0/EF88556A33736E8988257DA900739250','Teams 15, 05'); /*2015-04*/ addEntry('2015_4_30','Teams 14, 04','0/084DBD0EA360913C88257DA900750FD8','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_4_2','Teams 14, 04','0/0D5FE2655A108B7588257DA90074DBF1','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_4_17','Teams 05, 15','0/18452A6E5576513188257DA90074F9B4','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_4_29','Teams 13, 03','0/1EF896D336FDC9C088257DA900750D7F','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_4_8','Teams 18, 08','0/378284BD4DDF457B88257DA90074E6C5','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_4_27','Teams 11, 01','0/37B04E92733F14B688257DA90075090D','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_4_6','Teams 16, 06','0/383ACCD8A5ED38EE88257DA90074E0A1','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_4_20','Teams 06, 16','0/43251AC0A32A2D0D88257DA90074FCA2','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_4_3','Teams 15, 05','0/53A704B33E2A873288257DA90074DE80','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_4_7','Teams 17, 07','0/639B180E66E94DD488257DA90074E47C','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_4_9','Teams 19, 09','0/664A770DD82E391188257DA90074E9D2','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_4_16','Teams 04, 14','0/7AD970ECFC7B275888257DA90074F757','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_4_21','Teams 07, 17','0/7D6DAEB040B982F788257DA90074FF67','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_4_14','Teams 02, 12','0/8CF8CC8432A1657B88257DA90074F1D1','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_4_23','Teams 09, 19','0/8DC48CDD9055C46E88257DA90075040B','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_4_22','Teams 08, 18','0/8EFCD56761E0510888257DA9007501CF','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_4_28','Teams 12, 02','0/9AF492148D58256D88257DA900750B3D','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_4_13','Teams 01, 11','0/A6D09222713AAB7688257DA90074EF92','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_4_10','Teams 20, 10','0/B4D4A648BC2601BB88257DA90074ECFB','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_4_1','Teams 13, 03','0/B5BF1A0F4E6B22A488257DA90074D88E','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_4_24','Teams 10, 20','0/BBB7E22B6856B08688257DA90075068B','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_4_15','Teams 03, 13','0/FB982ABD84DF428888257DA90074F44E','Teams 03, 13'); /*2015-05*/ addEntry('2015_5_6','Teams 18, 08','0/061600D1696B8F8788257DA90075273A','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_5_15','Teams 05, 15','0/1829DF5C5310D7A888257DA900753875','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_5_21','Teams 09, 19','0/1B5AADEDD0A450E288257DA900754587','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_5_19','Teams 07, 17','0/25EE3361AFC7231388257DA900754037','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_5_4','Teams 16, 06','0/4803D98DBC4CE7C088257DA9007521F1','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_5_8','Teams 20, 10','0/54BA48A7438E2C6B88257DA900752C5E','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_5_7','Teams 19, 09','0/61A15D54CD11305288257DA900752A4C','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_5_27','Teams 12, 02','0/6400D4DC402A537A88257DA900755354','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_5_22','Teams 10, 20','0/8D885F95833AB06988257DA9007547F9','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_5_14','Teams 04, 14','0/9FB7428983D39FF988257DA900753656','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_5_11','Teams 01, 11','0/B9BEA9DF52E7B4E288257DA900752EB4','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_5_13','Teams 03, 13','0/C34FC5378CC60B7388257DA90075337F','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_5_25','Holiday Memorial Day','0/C6992607564246F588257DA900754E12','Holiday Memorial Day'); /**/ addEntry('2015_5_26','Teams 11, 01','0/C7204C2DFB69DFA688257DA900755035','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_5_5','Teams 17, 07','0/CB52FD02D8D6D0E488257DA9007524E6','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_5_18','Teams 06, 16','0/D70652EC70027E2888257DA900753C14','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_5_20','Teams 08, 18','0/E29317333AEB9B4B88257DA9007542E7','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_5_1','Teams 15, 05','0/F953F1DF944F0C5788257DA900751FAF','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_5_12','Teams 02, 12','0/FD1245823DFBBB1E88257DA90075310E','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_5_28','Teams 13, 03','0/10D94B38DC0A118588257DA90075557B','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_5_29','Teams 14, 04','0/4C5784E5494FB6B588257DA9007557A3','Teams 14, 04'); /*2015-06*/ addEntry('2015_6_25','Teams 13, 03','0/059DACB35D5C435F88257DA900759A8B','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_6_16','Teams 06, 16','0/0896E2F24DB462AD88257DA900758877','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_6_15','Teams 05, 15','0/0AA288D81EF50E2F88257DA90075866E','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_6_18','Teams 08, 18','0/0FAD05F2656F497C88257DA900758D15','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_6_11','Teams 03, 13','0/222D71F85392A18488257DA9007580B3','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_6_9','Teams 01, 11','0/2BDA65BD6CF4B1FB88257DA900757B21','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_6_4','Teams 18, 08','0/3BAA1D4B357F20C088257DA9007571FF','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_6_3','Teams 17, 07','0/4651D0957BD7B3AF88257DA900756E61','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_6_17','Teams 07, 17','0/6BC1694F76CC0D5388257DA900758AE9','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_6_10','Teams 02, 12','0/91A6A37084550BE788257DA900757DAF','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_6_19','Teams 09, 19','0/9379EEE8D473CF1488257DA900758FEE','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_6_23','Teams 11, 01','0/94E0D2723C79A68088257DA90075951F','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_6_29','Teams 15, 05','0/9551297C3BEBE16E88257DA900759EF1','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_6_1','Teams 15, 05','0/95E42FFF8FB68E9988257DA90075683E','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_6_8','Teams 20, 10','0/AC1459A5451DBCA088257DA9007578D0','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_6_24','Teams 12, 02','0/B97DD5867CBB930B88257DA9007597FC','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_6_2','Teams 16, 06','0/BB1D174EC3F8AF6D88257DA900756C66','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_6_5','Teams 19, 09','0/BE6BDED2B4B66EE088257DA900757522','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_6_22','Teams 10, 20','0/C9326525EA69231988257DA900759238','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_6_26','Teams 14, 04','0/DB8B199752DE7DA288257DA900759CD2','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_6_30','Teams 16, 06','0/E48571484E287D3088257DA90075A14E','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_6_12','Teams 04, 14','0/FC723A8AE2DE61F288257DA9007582F8','Teams 04, 14'); /*2015-07*/ addEntry('2015_7_2','Teams 18, 08','0/CCBF49FF1FF51C6B88257DAA005F3B95','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_7_3','Holiday Independence Day','0/EFFD1F681B7FD02888257DAA005F4153','Holiday Independence Day'); /**/ addEntry('2015_7_1','Teams 17, 07','0/FC2BAEF7C87DC1E088257DAA005F385C','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_7_21','Teams 10, 20','0/107946DB4079907E88257E13007BD30A','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_7_8','Teams 01, 11','0/15E9C0AE00C53E1188257E13007BBB4A','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_7_9','Teams 02, 12','0/1A704FA294D521AA88257E13007BBDDC','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_7_16','Teams 07, 17','0/267451A2CBAB2A6888257E13007BCB61','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_7_30','Teams 17, 07','0/2A24191A7376EB7788257E13007BE6C4','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_7_7','Teams 20, 10','0/363E542A95641C3D88257E13007BB8A7','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_7_24','Teams 13, 03','0/37273A86CE3DE75188257E13007BDA74','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_7_28','Teams 15, 05','0/4AF46E0AFE95F53A88257E13007BE14A','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_7_17','Teams 08, 18','0/60708FA3CD0B7D9588257E13007BCDA3','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_7_29','Teams 16, 06','0/66EE09E5E594AB2F88257E13007BE383','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_7_13','Teams 04, 14','0/7FD6AF0AAC9698F288257E13007BC309','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_7_31','Teams 18, 08','0/85A679E4940613AC88257E13007BE8ED','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_7_23','Teams 12, 02','0/9124425EFB2C6B5F88257E13007BD81B','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_7_22','Teams 11, 01','0/A881AE1A2ED652FC88257E13007BD54A','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_7_14','Teams 05, 15','0/C94EAFACB55140CB88257E13007BC677','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_7_27','Teams 14, 04','0/DD8C6ED8543631D388257E13007BDD0E','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_7_10','Teams 03, 13','0/E19C995798ED706288257E13007BC07C','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_7_15','Teams 06, 16','0/E4E23331351C389788257E13007BC8DD','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_7_6','Teams 19, 09','0/E906EF408110CCBE88257E13007BB4F6','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_7_20','Teams 09, 19','0/F18E64795F65FFC188257E13007BD0C6','Teams 09, 19'); /*2015-08*/ addEntry('2015_8_4','Teams 20, 10','0/05E882A97B91DB3E88257E13007BF981','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_8_26','Teams 16, 06','0/0B2FA1E2B9AF787988257E13007C24D8','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_8_6','Teams 02, 12','0/1B1D7A15E140FD8D88257E13007BFDEF','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_8_14','Teams 08, 18','0/20E3CF2C0F5C661E88257E13007C0EA5','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_8_13','Teams 07, 17','0/243D2A75B33FCC3A88257E13007C0C81','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_8_10','Teams 04, 14','0/296E30449652AAED88257E13007C0273','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_8_7','Teams 03, 13','0/339E0B7BBFAF5EB688257E13007C0023','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_8_3','Teams 19, 09','0/4ECCC478E7C8729988257E13007BF6DC','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_8_20','Teams 12, 02','0/5F89DE5112F2C92288257E13007C1A0A','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_8_11','Teams 05, 15','0/6EE48F3A7D698E3688257E13007C05DE','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_8_12','Teams 06, 16','0/76D18E21CED108AA88257E13007C09C8','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_8_24','Teams 14, 04','0/85D18E97B5F4C9F688257E13007C1EF7','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_8_28','Teams 18, 08','0/ADA5D7411669692A88257E13007C2B23','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_8_17','Teams 09, 19','0/B2552D54F28CEB0788257E13007C1132','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_8_5','Teams 01, 11','0/C842D7DC69C1DF0D88257E13007BFBC7','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_8_19','Teams 11, 01','0/CF4E910EACBEC8CF88257E13007C1726','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_8_21','Teams 13, 03','0/D803B26164485C0388257E13007C1C50','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_8_25','Teams 15, 05','0/E9C8D3C14831366E88257E13007C22BB','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_8_18','Teams 10, 20','0/F9EDF5476D038A3A88257E13007C1480','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_8_27','Teams 17, 07','0/FC648AC643153D7088257E13007C27E4','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_8_31','Teams 19, 09','0/1EC36DBE0F6319D188257E13007C2DAA','Teams 19, 09'); /*2015-09*/ addEntry('2015_9_7','Holiday Labor Day','0/9A0A670422945AED88257E13007D11FC','Holiday Labor Day'); /**/ addEntry('2015_9_21','Teams 13, 03','0/1389E435E083243288257E13007D4E36','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_9_29','Teams 19, 09','0/250FE4A925D3AF1588257E13007D5CF4','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_9_30','Teams 20, 10','0/2F29FB3BB2F282B588257E13007D5F82','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_9_14','Teams 08, 18','0/31DFEA768E4CA1F288257E13007D420B','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_9_28','Teams 18, 08','0/330906CAAABF8CB488257E13007D5A9C','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_9_25','Teams 17, 07','0/3D7FBD30FFD7A27A88257E13007D57F7','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_9_9','Teams 05, 15','0/4672842AE3E7324A88257E13007D391E','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_9_24','Teams 16, 06','0/4CCCB2CE8B0779EF88257E13007D55D0','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_9_23','Teams 15, 05','0/5ADD21C98E6981CD88257E13007D5333','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_9_18','Teams 12, 02','0/6E402445CF485BB188257E13007D4BC5','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_9_1','Teams 20, 10','0/70DB5EA5A0E42EB588257E13007D2CE5','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_9_11','Teams 07, 17','0/8CA70166644D4FAB88257E13007D3E96','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_9_22','Teams 14, 04','0/9548ACD9DFAA8ABE88257E13007D508D','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_9_8','Teams 04, 14','0/A5BE5F6A185AB1CE88257E13007D36C2','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_9_10','Teams 06, 16','0/A875F921413FC41288257E13007D3BAF','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_9_17','Teams 11, 01','0/A93010A20083881388257E13007D4980','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_9_15','Teams 09, 19','0/AFB7FF057192F19B88257E13007D451E','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_9_16','Teams 10, 20','0/D159A258441BC84688257E13007D474A','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_9_4','Teams 03, 13','0/E9F3853960D6223A88257E13007D3498','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_9_2','Teams 01, 11','0/F60B4E27D25070FE88257E13007D2F9D','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_9_3','Teams 02, 12','0/FBF8ADB47751D4B988257E13007D323F','Teams 02, 12'); /*2015-10*/ addEntry('2015_10_1','Teams 01, 11','0/38B8661E032BE98B88257E13007D9E42','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_10_2','Teams 02, 12','0/3B8DB0304E44443C88257E13007DA0F8','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_10_9','Teams 07, 17','0/0417FFD239A8DBC288257E13007DAF2A','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_10_23','Teams 16, 06','0/1670F071B469397E88257E13007DD0B1','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_10_14','Teams 09, 19','0/25B9FB23F8957EFE88257E13007DBA4E','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_10_27','Teams 18, 08','0/27DB36E260F2AE7D88257E13007DD52F','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_10_20','Teams 13, 03','0/4005C2DA365B88F088257E13007DC94A','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_10_28','Teams 19, 09','0/40C95B1192B11FF588257E13007DD757','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_10_6','Teams 04, 14','0/4C98992303C2F17688257E13007DA6C3','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_10_16','Teams 11, 01','0/600482D51962AE4E88257E13007DC0D9','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_10_26','Teams 17, 07','0/6F766F300D6549F288257E13007DD330','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_10_22','Teams 15, 05','0/7435C5F7F9D8F58E88257E13007DCDE9','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_10_19','Teams 12, 02','0/7F18DB000F45E25388257E13007DC6AC','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_10_7','Teams 05, 15','0/97343FECFF256FF488257E13007DA944','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_10_29','Teams 20, 10','0/ADEA6B50FE9DCECB88257E13007DD9DB','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_10_21','Teams 14, 04','0/AE9E750A7A44076B88257E13007DCB89','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_10_13','Teams 08, 18','0/D4A687316FC593B288257E13007DB7B3','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_10_30','Teams 01, 11','0/E1813019B48577AC88257E13007DDBEC','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_10_5','Teams 03, 13','0/E7583F67DBD7A1F988257E13007DA34B','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_10_12','Holiday Columbus Day','0/E7FF7B17D624ABB388257E13007DB59C','Holiday Columbus Day'); /**/ addEntry('2015_10_8','Teams 06, 16','0/F55C29E679A3F87B88257E13007DAC17','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_10_15','Teams 10, 20','0/FD1D5AF49BC0D00388257E13007DBE51','Teams 10, 20'); /*2015-11*/ addEntry('2015_11_23','Teams 16, 06','0/02802417BEADD0CC88257E26006E2A43','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_11_5','Teams 05, 15','0/2074E7B75720637888257E26006E0AC9','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_11_2','Teams 02, 12','0/48CBDF9C0655227988257E26006E00BD','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_11_3','Teams 03, 13','0/6FAB089873E7759188257E26006E0441','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_11_26','Holiday Thanksgiving Day','0/8E7420AC39D4ACAF88257E26006DFBDA','Holiday Thanksgiving Day'); /**/ addEntry('2015_11_13','Teams 10, 20','0/958DB526D899BF5288257E26006E1932','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_11_24','Teams 17, 07','0/95B239997EAF09BF88257E26006E2F70','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_11_18','Teams 13, 03','0/A0873A962A15031D88257E26006E217F','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_11_4','Teams 04, 14','0/A4E50BC1E57FA0A788257E26006E0774','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_11_9','Teams 07, 17','0/A5E9997D97F4579988257E26006E128D','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_11_12','Teams 09, 19','0/BBB7A3501DC3389F88257E26006E171A','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_11_17','Teams 12, 02','0/C3477B64C2DC4B4B88257E26006E1F18','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_11_20','Teams 15, 05','0/DA7B24D00263B66D88257E26006E276B','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_11_11','Holiday Veterans Day','0/DB0507F61D10D8A288257E26006DF4E6','Holiday Veterans Day'); /**/ addEntry('2015_11_19','Teams 14, 04','0/E420F32F73BD57E488257E26006E24A9','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_11_16','Teams 11, 01','0/EB7A487B4E24EA8188257E26006E1BEE','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_11_6','Teams 06, 16','0/F17F5C914C58218088257E26006E0D7C','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_11_10','Teams 08, 18','0/FA7D76B8D0018C9488257E26006E14E6','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_11_30','Teams 20, 10','0/8C644CEA555EA8DE88257E26006E36DF','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_11_27','Teams 19, 09','0/9F27E45A9F847EF888257E26006E3462','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_11_25','Teams 18, 08','0/E2D2C84549EA5A6088257E26006E31F4','Teams 18, 08'); /*2015-12*/ addEntry('2015_12_25','Holiday Christmas Day','0/13791B81C72BB22088257E26006E7DB4','Holiday Christmas Day'); /**/ addEntry('2015_12_17','Teams 13, 03','0/19C0328A62F8E47F88257E26006E66B8','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_12_23','Teams 17, 07','0/19F0D0E301F0D5B988257E26006E6FF7','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_12_4','Teams 04, 14','0/296653CBB7BD8E8C88257E26006E4E46','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2015_12_11','Teams 09, 19','0/32B0C525EC344AB188257E26006E5B85','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2015_12_28','Teams 19, 09','0/36666465E7ADDF5C88257E26006E80AF','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_12_2','Teams 02, 12','0/44343ED7779876A288257E26006E4935','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_12_30','Teams 01, 11','0/4B647377173E6A7088257E26006E8621','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_12_9','Teams 07, 17','0/5B201BA786174C3488257E26006E572E','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2015_12_15','Teams 11, 01','0/5D5B624FFE41B24588257E26006E6156','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_12_8','Teams 06, 16','0/78A78D98A11353B888257E26006E5373','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2015_12_24','Teams 18, 08','0/8612D2388F7B677C88257E26006E7511','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_12_29','Teams 20, 10','0/98C3CE5050225E3988257E26006E8357','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_12_22','Teams 16, 06','0/A0F66196777C381A88257E26006E6DAF','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_12_31','Teams 02, 12','0/A2047BF2754E050488257E26006E8944','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_12_7','Teams 05, 15','0/AD737B785A797F4888257E26006E514C','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2015_12_14','Teams 10, 20','0/B841DE480045E65A88257E26006E5EE2','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2015_12_3','Teams 03, 13','0/C81DDE67A381115D88257E26006E4B7C','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2015_12_21','Teams 15, 05','0/C972423C84962CDE88257E26006E6B25','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_12_1','Teams 01, 11','0/D490764B5558B01D88257E26006E45D2','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_12_18','Teams 14, 04','0/DA2EFA1100C6AE9388257E26006E68EF','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_12_10','Teams 08, 18','0/E890F102E3D76B5288257E26006E5946','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2015_12_16','Teams 12, 02','0/F534312427A9D00C88257E26006E63D8','Teams 12, 02'); /*2016-01*/ addEntry('2016_1_5','Teams 04, 14','0/38AED5E8CD0B995C88257F1B006FA997','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2016_1_8','Teams 07, 17','0/67640B0BE5BAE4A088257F1B006FB427','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2016_1_11','Teams 08, 18','0/836552E98B19F83B88257F1B006FC9B0','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2016_1_7','Teams 06, 16','0/9B1F612F49233E5888257F1B006FB0A2','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2016_1_4','Teams 03, 13','0/DA0E3A84F40B823B88257F1B006FA29C','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2016_1_6','Teams 05, 15','0/FC55626EDF79A32D88257F1B006FAD1F','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2016_1_15','Teams 12, 02','0/225D3DD730EBB98B88257F1B006FE529','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2016_1_12','Teams 09, 19','0/2C802E816E3887DA88257F1B006FDA9B','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2016_1_13','Teams 10, 20','0/9C1744C38365AFAC88257F1B006FDE90','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2016_1_14','Teams 11, 01','0/FF8BECCE94C8625288257F1B006FE171','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2016_1_18','Holiday Martin Luther King Jr Birthday','0/848CE4C2EFF9185588257F1B007038D4','Holiday Martin Luther King Jr Birthday'); /**/ addEntry('2016_1_27','Teams 19, 09','0/4B19E4E48481F7E988257F1B0070A430','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2016_1_22','Teams 16, 06','0/5B4383A86AC49B5088257F1B00709AA9','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2016_1_21','Teams 15, 05','0/843650F4056AFF1B88257F1B00709756','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2016_1_28','Teams 20, 10','0/8E39A3933D5C95E988257F1B0070A66C','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2016_1_25','Teams 17, 07','0/9EFF9246304DCFF388257F1B00709E77','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2016_1_26','Teams 18, 08','0/A50943A2D3D4A3CD88257F1B0070A110','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2016_1_29','Teams 01, 11','0/AB50BAB12B7B129888257F1B0070A925','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2016_1_19','Teams 13, 03','0/E1A6FCCA5A6BEAB188257F1B007090A0','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2016_1_20','Teams 14, 04','0/FDEB502F7B2E443588257F1B0070947F','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2016_1_1','Holiday New Years Day','0/2B61C103188346F488257F1B007134BD','Holiday New Years Day'); /*2016-02*/ addEntry('2016_2_1','Teams 02, 12','0/6622FC42A4186C7488257F1B007177DD','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2016_2_3','Teams 04, 14','0/41348FE0A086F2DB88257F1B0071A769','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2016_2_2','Teams 03, 13','0/8230C89DD4DCD7BF88257F1B0071A497','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2016_2_4','Teams 05, 15','0/86CB01953B569C1288257F1B0071A9BE','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2016_2_5','Teams 06, 16','0/90C0C57B7C6A7F9788257F1B0071ACA2','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2016_2_11','Teams 10, 20','0/0942DF82B20FB2F588257F1B00724D1E','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2016_2_22','Teams 16, 06','0/273659B4392D07F988257F1B00726AD0','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2016_2_9','Teams 08, 18','0/2FCB6790DCB8C95188257F1B007247E6','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2016_2_19','Teams 15, 05','0/3CC88A9D9AE0EB4888257F1B0072679B','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2016_2_8','Teams 07, 17','0/4678068962DBAC2888257F1B007241B1','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2016_2_17','Teams 13, 03','0/4E9D73CD945884ED88257F1B007261EE','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2016_2_18','Teams 14, 04','0/51E94726E64D46E388257F1B007264A8','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2016_2_25','Teams 19, 09','0/5F0DB4A53E8FFE8588257F1B00727269','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2016_2_23','Teams 17, 07','0/6B2D1629E88BA45988257F1B00726DD7','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2016_2_24','Teams 18, 08','0/94EF8B7399B3B39F88257F1B0072701C','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2016_2_15','Holiday Washingtons Birthday','0/A7600E9267A15A3988257F1B00725C89','Holiday Washingtons Birthday'); /**/ addEntry('2016_2_10','Teams 09, 19','0/B729B285FB773E5B88257F1B00724A6D','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2016_2_12','Teams 11, 01','0/D608B6732E85D2E188257F1B00725004','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2016_2_16','Teams 12, 02','0/F5D0255DC9A6C79988257F1B00725F5E','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2016_2_26','Teams 20, 10','0/147885290E72BF1A88257F1B007274AE','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2016_2_29','Teams 01, 11','0/BBEA36BD456AB8BA88257F1B00727885','Teams 01, 11'); /*2016-03*/ addEntry('2016_3_4','Teams 05, 15','0/844EA1A71F72D36488257F1D00035530','Teams 05, 15'); /**/ addEntry('2016_3_1','Teams 02, 12','0/9B2520435EDBE37B88257F1D00034A20','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2016_3_2','Teams 03, 13','0/B7A6DB8D9400FF8D88257F1D00034D96','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2016_3_3','Teams 04, 14','0/BA7A1A7CFD6030CA88257F1D000350B6','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2016_3_7','Teams 06, 16','0/A8831B0D83DB56A488257F1D000398C1','Teams 06, 16'); /**/ addEntry('2016_3_18','Teams 15, 05','0/2692FE9F3BDBABB288257F1D0003BBB8','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2016_3_16','Teams 13, 03','0/2DE6C1295FB2FFC188257F1D0003B50C','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2016_3_23','Teams 18, 08','0/3C2B50A2480F572888257F1D0003C25C','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2016_3_8','Teams 07, 17','0/47193E8B0F04786D88257F1D0003A46C','Teams 07, 17'); /**/ addEntry('2016_3_29','Teams 02, 12','0/4A4052B9AA38C94C88257F1D0003CEB4','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2016_3_17','Teams 14, 04','0/67A3FA8AFB3BA32088257F1D0003B90F','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2016_3_15','Teams 12, 02','0/8D8A63FDD0FC11CF88257F1D0003B20D','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2016_3_21','Teams 16, 06','0/9C377904F5EF7BFD88257F1D0003BE3B','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2016_3_31','Teams 04, 14','0/A06A88B89592FA0388257F1D0003D33E','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2016_3_10','Teams 09, 19','0/B407C2A1DC26280688257F1D0003A99C','Teams 09, 19'); /**/ addEntry('2016_3_11','Teams 10, 20','0/C7C5DC63568A2B1688257F1D0003AC20','Teams 10, 20'); /**/ addEntry('2016_3_30','Teams 03, 13','0/C7CE22A04FC2F1CA88257F1D0003D12B','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2016_3_24','Teams 19, 09','0/CDF89E555C34FA4488257F1D0003C4D4','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2016_3_9','Teams 08, 18','0/E08F367AF63E3F3A88257F1D0003A6D5','Teams 08, 18'); /**/ addEntry('2016_3_14','Teams 11, 01','0/E31E60F335DB9F5688257F1D0003AFC8','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2016_3_22','Teams 17, 07','0/EA9A04286D39864288257F1D0003C03D','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2016_3_28','Teams 01, 11','0/EAFADAB2742A153788257F1D0003CBA0','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2016_3_25','Teams 20, 10','0/F3185BD9462F5FEA88257F1D0003C7E1','Teams 20, 10'); /*Holiday Christmas Day~2015-12*/ addEntry('2015_12_25','Holiday Christmas Day','0/13791B81C72BB22088257E26006E7DB4','Holiday Christmas Day'); /*Holiday Columbus Day~2015-10*/ addEntry('2015_10_12','Holiday Columbus Day','0/E7FF7B17D624ABB388257E13007DB59C','Holiday Columbus Day'); /*Holiday Independence Day~2015-07*/ addEntry('2015_7_3','Holiday Independence Day','0/EFFD1F681B7FD02888257DAA005F4153','Holiday Independence Day'); /*Holiday Labor Day~2015-09*/ addEntry('2015_9_7','Holiday Labor Day','0/9A0A670422945AED88257E13007D11FC','Holiday Labor Day'); /*Holiday Martin Luther King Jr Birthday~2016-01*/ addEntry('2016_1_18','Holiday Martin Luther King Jr Birthday','0/848CE4C2EFF9185588257F1B007038D4','Holiday Martin Luther King Jr Birthday'); /*Holiday Memorial Day~2015-05*/ addEntry('2015_5_25','Holiday Memorial Day','0/C6992607564246F588257DA900754E12','Holiday Memorial Day'); /*Holiday New Years Day~2016-01*/ addEntry('2016_1_1','Holiday New Years Day','0/2B61C103188346F488257F1B007134BD','Holiday New Years Day'); /*Holiday Presidents Day~2015-02*/ addEntry('2015_2_16','Holiday Presidents Day','0/B4D669570DA683BA88257DA9007343F0','Holiday Presidents Day'); /*Holiday Thanksgiving Day~2015-11*/ addEntry('2015_11_26','Holiday Thanksgiving Day','0/8E7420AC39D4ACAF88257E26006DFBDA','Holiday Thanksgiving Day'); /*Holiday Veterans Day~2015-11*/ addEntry('2015_11_11','Holiday Veterans Day','0/DB0507F61D10D8A288257E26006DF4E6','Holiday Veterans Day'); /*Holiday Washingtons Birthday~2016-02*/ addEntry('2016_2_15','Holiday Washingtons Birthday','0/A7600E9267A15A3988257F1B00725C89','Holiday Washingtons Birthday'); /*Teams 01, 11~2015-02*/ addEntry('2015_2_13','Teams 01, 11','0/FAB720EEEFED690388257DA900733D97','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-03*/ addEntry('2015_3_16','Teams 01, 11','0/CB1ECFFA02EC3AC188257DA90073AB4A','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-04*/ addEntry('2015_4_13','Teams 01, 11','0/A6D09222713AAB7688257DA90074EF92','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-05*/ addEntry('2015_5_11','Teams 01, 11','0/B9BEA9DF52E7B4E288257DA900752EB4','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-06*/ addEntry('2015_6_9','Teams 01, 11','0/2BDA65BD6CF4B1FB88257DA900757B21','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-07*/ addEntry('2015_7_8','Teams 01, 11','0/15E9C0AE00C53E1188257E13007BBB4A','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-08*/ addEntry('2015_8_5','Teams 01, 11','0/C842D7DC69C1DF0D88257E13007BFBC7','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-09*/ addEntry('2015_9_2','Teams 01, 11','0/F60B4E27D25070FE88257E13007D2F9D','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-10*/ addEntry('2015_10_1','Teams 01, 11','0/38B8661E032BE98B88257E13007D9E42','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_10_30','Teams 01, 11','0/E1813019B48577AC88257E13007DDBEC','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2015-12*/ addEntry('2015_12_30','Teams 01, 11','0/4B647377173E6A7088257E26006E8621','Teams 01, 11'); /**/ addEntry('2015_12_1','Teams 01, 11','0/D490764B5558B01D88257E26006E45D2','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2016-01*/ addEntry('2016_1_29','Teams 01, 11','0/AB50BAB12B7B129888257F1B0070A925','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2016-02*/ addEntry('2016_2_29','Teams 01, 11','0/BBEA36BD456AB8BA88257F1B00727885','Teams 01, 11'); /*Teams 01, 11~2016-03*/ addEntry('2016_3_28','Teams 01, 11','0/EAFADAB2742A153788257F1D0003CBA0','Teams 01, 11'); /*Teams 02, 12~2015-02*/ addEntry('2015_2_17','Teams 02, 12','0/7F5910A56526899688257DA900734757','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-03*/ addEntry('2015_3_17','Teams 02, 12','0/65C3641D436F587488257DA90073ADAE','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-04*/ addEntry('2015_4_14','Teams 02, 12','0/8CF8CC8432A1657B88257DA90074F1D1','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-05*/ addEntry('2015_5_12','Teams 02, 12','0/FD1245823DFBBB1E88257DA90075310E','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-06*/ addEntry('2015_6_10','Teams 02, 12','0/91A6A37084550BE788257DA900757DAF','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-07*/ addEntry('2015_7_9','Teams 02, 12','0/1A704FA294D521AA88257E13007BBDDC','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-08*/ addEntry('2015_8_6','Teams 02, 12','0/1B1D7A15E140FD8D88257E13007BFDEF','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-09*/ addEntry('2015_9_3','Teams 02, 12','0/FBF8ADB47751D4B988257E13007D323F','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-10*/ addEntry('2015_10_2','Teams 02, 12','0/3B8DB0304E44443C88257E13007DA0F8','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-11*/ addEntry('2015_11_2','Teams 02, 12','0/48CBDF9C0655227988257E26006E00BD','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2015-12*/ addEntry('2015_12_2','Teams 02, 12','0/44343ED7779876A288257E26006E4935','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2015_12_31','Teams 02, 12','0/A2047BF2754E050488257E26006E8944','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2016-02*/ addEntry('2016_2_1','Teams 02, 12','0/6622FC42A4186C7488257F1B007177DD','Teams 02, 12'); /*Teams 02, 12~2016-03*/ addEntry('2016_3_1','Teams 02, 12','0/9B2520435EDBE37B88257F1D00034A20','Teams 02, 12'); /**/ addEntry('2016_3_29','Teams 02, 12','0/4A4052B9AA38C94C88257F1D0003CEB4','Teams 02, 12'); /*Teams 03, 13~2015-02*/ addEntry('2015_2_18','Teams 03, 13','0/E26B04C83CDAEEF888257DA900734A37','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-03*/ addEntry('2015_3_18','Teams 03, 13','0/9E5B26ED6DAFBE6E88257DA90073B315','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-04*/ addEntry('2015_4_15','Teams 03, 13','0/FB982ABD84DF428888257DA90074F44E','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-05*/ addEntry('2015_5_13','Teams 03, 13','0/C34FC5378CC60B7388257DA90075337F','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-06*/ addEntry('2015_6_11','Teams 03, 13','0/222D71F85392A18488257DA9007580B3','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-07*/ addEntry('2015_7_10','Teams 03, 13','0/E19C995798ED706288257E13007BC07C','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-08*/ addEntry('2015_8_7','Teams 03, 13','0/339E0B7BBFAF5EB688257E13007C0023','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-09*/ addEntry('2015_9_4','Teams 03, 13','0/E9F3853960D6223A88257E13007D3498','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-10*/ addEntry('2015_10_5','Teams 03, 13','0/E7583F67DBD7A1F988257E13007DA34B','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-11*/ addEntry('2015_11_3','Teams 03, 13','0/6FAB089873E7759188257E26006E0441','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2015-12*/ addEntry('2015_12_3','Teams 03, 13','0/C81DDE67A381115D88257E26006E4B7C','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2016-01*/ addEntry('2016_1_4','Teams 03, 13','0/DA0E3A84F40B823B88257F1B006FA29C','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2016-02*/ addEntry('2016_2_2','Teams 03, 13','0/8230C89DD4DCD7BF88257F1B0071A497','Teams 03, 13'); /*Teams 03, 13~2016-03*/ addEntry('2016_3_2','Teams 03, 13','0/B7A6DB8D9400FF8D88257F1D00034D96','Teams 03, 13'); /**/ addEntry('2016_3_30','Teams 03, 13','0/C7CE22A04FC2F1CA88257F1D0003D12B','Teams 03, 13'); /*Teams 04, 14~2015-02*/ addEntry('2015_2_19','Teams 04, 14','0/1855E3CBB5632F2E88257DA900734CDD','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-03*/ addEntry('2015_3_19','Teams 04, 14','0/0D7DF65B01BDD4FE88257DA90073B5A1','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-04*/ addEntry('2015_4_16','Teams 04, 14','0/7AD970ECFC7B275888257DA90074F757','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-05*/ addEntry('2015_5_14','Teams 04, 14','0/9FB7428983D39FF988257DA900753656','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-06*/ addEntry('2015_6_12','Teams 04, 14','0/FC723A8AE2DE61F288257DA9007582F8','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-07*/ addEntry('2015_7_13','Teams 04, 14','0/7FD6AF0AAC9698F288257E13007BC309','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-08*/ addEntry('2015_8_10','Teams 04, 14','0/296E30449652AAED88257E13007C0273','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-09*/ addEntry('2015_9_8','Teams 04, 14','0/A5BE5F6A185AB1CE88257E13007D36C2','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-10*/ addEntry('2015_10_6','Teams 04, 14','0/4C98992303C2F17688257E13007DA6C3','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-11*/ addEntry('2015_11_4','Teams 04, 14','0/A4E50BC1E57FA0A788257E26006E0774','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2015-12*/ addEntry('2015_12_4','Teams 04, 14','0/296653CBB7BD8E8C88257E26006E4E46','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2016-01*/ addEntry('2016_1_5','Teams 04, 14','0/38AED5E8CD0B995C88257F1B006FA997','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2016-02*/ addEntry('2016_2_3','Teams 04, 14','0/41348FE0A086F2DB88257F1B0071A769','Teams 04, 14'); /*Teams 04, 14~2016-03*/ addEntry('2016_3_3','Teams 04, 14','0/BA7A1A7CFD6030CA88257F1D000350B6','Teams 04, 14'); /**/ addEntry('2016_3_31','Teams 04, 14','0/A06A88B89592FA0388257F1D0003D33E','Teams 04, 14'); /*Teams 05, 15~2015-02*/ addEntry('2015_2_20','Teams 05, 15','0/13B93D680CEDBD5988257DA900734F52','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-03*/ addEntry('2015_3_20','Teams 05, 15','0/A1CE55BF0AA3860388257DA90073B9C4','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-04*/ addEntry('2015_4_17','Teams 05, 15','0/18452A6E5576513188257DA90074F9B4','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-05*/ addEntry('2015_5_15','Teams 05, 15','0/1829DF5C5310D7A888257DA900753875','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-06*/ addEntry('2015_6_15','Teams 05, 15','0/0AA288D81EF50E2F88257DA90075866E','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-07*/ addEntry('2015_7_14','Teams 05, 15','0/C94EAFACB55140CB88257E13007BC677','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-08*/ addEntry('2015_8_11','Teams 05, 15','0/6EE48F3A7D698E3688257E13007C05DE','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-09*/ addEntry('2015_9_9','Teams 05, 15','0/4672842AE3E7324A88257E13007D391E','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-10*/ addEntry('2015_10_7','Teams 05, 15','0/97343FECFF256FF488257E13007DA944','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-11*/ addEntry('2015_11_5','Teams 05, 15','0/2074E7B75720637888257E26006E0AC9','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2015-12*/ addEntry('2015_12_7','Teams 05, 15','0/AD737B785A797F4888257E26006E514C','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2016-01*/ addEntry('2016_1_6','Teams 05, 15','0/FC55626EDF79A32D88257F1B006FAD1F','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2016-02*/ addEntry('2016_2_4','Teams 05, 15','0/86CB01953B569C1288257F1B0071A9BE','Teams 05, 15'); /*Teams 05, 15~2016-03*/ addEntry('2016_3_4','Teams 05, 15','0/844EA1A71F72D36488257F1D00035530','Teams 05, 15'); /*Teams 06, 16~2015-02*/ addEntry('2015_2_23','Teams 06, 16','0/7A0FD5C6832E7F2088257DA9007352A9','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-03*/ addEntry('2015_3_23','Teams 06, 16','0/9AFE6CC55FF7052888257DA90073BC19','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-04*/ addEntry('2015_4_20','Teams 06, 16','0/43251AC0A32A2D0D88257DA90074FCA2','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-05*/ addEntry('2015_5_18','Teams 06, 16','0/D70652EC70027E2888257DA900753C14','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-06*/ addEntry('2015_6_16','Teams 06, 16','0/0896E2F24DB462AD88257DA900758877','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-07*/ addEntry('2015_7_15','Teams 06, 16','0/E4E23331351C389788257E13007BC8DD','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-08*/ addEntry('2015_8_12','Teams 06, 16','0/76D18E21CED108AA88257E13007C09C8','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-09*/ addEntry('2015_9_10','Teams 06, 16','0/A875F921413FC41288257E13007D3BAF','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-10*/ addEntry('2015_10_8','Teams 06, 16','0/F55C29E679A3F87B88257E13007DAC17','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-11*/ addEntry('2015_11_6','Teams 06, 16','0/F17F5C914C58218088257E26006E0D7C','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2015-12*/ addEntry('2015_12_8','Teams 06, 16','0/78A78D98A11353B888257E26006E5373','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2016-01*/ addEntry('2016_1_7','Teams 06, 16','0/9B1F612F49233E5888257F1B006FB0A2','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2016-02*/ addEntry('2016_2_5','Teams 06, 16','0/90C0C57B7C6A7F9788257F1B0071ACA2','Teams 06, 16'); /*Teams 06, 16~2016-03*/ addEntry('2016_3_7','Teams 06, 16','0/A8831B0D83DB56A488257F1D000398C1','Teams 06, 16'); /*Teams 07, 17~2015-02*/ addEntry('2015_2_24','Teams 07, 17','0/F14A170DA4C49BF988257DA900735572','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-03*/ addEntry('2015_3_24','Teams 07, 17','0/B63A4B8B67CC934088257DA90073BED0','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-04*/ addEntry('2015_4_21','Teams 07, 17','0/7D6DAEB040B982F788257DA90074FF67','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-05*/ addEntry('2015_5_19','Teams 07, 17','0/25EE3361AFC7231388257DA900754037','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-06*/ addEntry('2015_6_17','Teams 07, 17','0/6BC1694F76CC0D5388257DA900758AE9','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-07*/ addEntry('2015_7_16','Teams 07, 17','0/267451A2CBAB2A6888257E13007BCB61','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-08*/ addEntry('2015_8_13','Teams 07, 17','0/243D2A75B33FCC3A88257E13007C0C81','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-09*/ addEntry('2015_9_11','Teams 07, 17','0/8CA70166644D4FAB88257E13007D3E96','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-10*/ addEntry('2015_10_9','Teams 07, 17','0/0417FFD239A8DBC288257E13007DAF2A','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-11*/ addEntry('2015_11_9','Teams 07, 17','0/A5E9997D97F4579988257E26006E128D','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2015-12*/ addEntry('2015_12_9','Teams 07, 17','0/5B201BA786174C3488257E26006E572E','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2016-01*/ addEntry('2016_1_8','Teams 07, 17','0/67640B0BE5BAE4A088257F1B006FB427','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2016-02*/ addEntry('2016_2_8','Teams 07, 17','0/4678068962DBAC2888257F1B007241B1','Teams 07, 17'); /*Teams 07, 17~2016-03*/ addEntry('2016_3_8','Teams 07, 17','0/47193E8B0F04786D88257F1D0003A46C','Teams 07, 17'); /*Teams 08, 18~2015-02*/ addEntry('2015_2_25','Teams 08, 18','0/C28CE2A0A6E7EBC388257DA9007357B2','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-03*/ addEntry('2015_3_25','Teams 08, 18','0/A346A8BDA84D25F488257DA90073C1DE','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-04*/ addEntry('2015_4_22','Teams 08, 18','0/8EFCD56761E0510888257DA9007501CF','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-05*/ addEntry('2015_5_20','Teams 08, 18','0/E29317333AEB9B4B88257DA9007542E7','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-06*/ addEntry('2015_6_18','Teams 08, 18','0/0FAD05F2656F497C88257DA900758D15','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-07*/ addEntry('2015_7_17','Teams 08, 18','0/60708FA3CD0B7D9588257E13007BCDA3','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-08*/ addEntry('2015_8_14','Teams 08, 18','0/20E3CF2C0F5C661E88257E13007C0EA5','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-09*/ addEntry('2015_9_14','Teams 08, 18','0/31DFEA768E4CA1F288257E13007D420B','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-10*/ addEntry('2015_10_13','Teams 08, 18','0/D4A687316FC593B288257E13007DB7B3','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-11*/ addEntry('2015_11_10','Teams 08, 18','0/FA7D76B8D0018C9488257E26006E14E6','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2015-12*/ addEntry('2015_12_10','Teams 08, 18','0/E890F102E3D76B5288257E26006E5946','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2016-01*/ addEntry('2016_1_11','Teams 08, 18','0/836552E98B19F83B88257F1B006FC9B0','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2016-02*/ addEntry('2016_2_9','Teams 08, 18','0/2FCB6790DCB8C95188257F1B007247E6','Teams 08, 18'); /*Teams 08, 18~2016-03*/ addEntry('2016_3_9','Teams 08, 18','0/E08F367AF63E3F3A88257F1D0003A6D5','Teams 08, 18'); /*Teams 09, 19~2015-02*/ addEntry('2015_2_26','Teams 09, 19','0/B5DFD8A5300C609888257DA900735A9D','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-03*/ addEntry('2015_3_26','Teams 09, 19','0/AF6EB0C9E37A594288257DA90073C47A','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-04*/ addEntry('2015_4_23','Teams 09, 19','0/8DC48CDD9055C46E88257DA90075040B','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-05*/ addEntry('2015_5_21','Teams 09, 19','0/1B5AADEDD0A450E288257DA900754587','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-06*/ addEntry('2015_6_19','Teams 09, 19','0/9379EEE8D473CF1488257DA900758FEE','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-07*/ addEntry('2015_7_20','Teams 09, 19','0/F18E64795F65FFC188257E13007BD0C6','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-08*/ addEntry('2015_8_17','Teams 09, 19','0/B2552D54F28CEB0788257E13007C1132','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-09*/ addEntry('2015_9_15','Teams 09, 19','0/AFB7FF057192F19B88257E13007D451E','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-10*/ addEntry('2015_10_14','Teams 09, 19','0/25B9FB23F8957EFE88257E13007DBA4E','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-11*/ addEntry('2015_11_12','Teams 09, 19','0/BBB7A3501DC3389F88257E26006E171A','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2015-12*/ addEntry('2015_12_11','Teams 09, 19','0/32B0C525EC344AB188257E26006E5B85','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2016-01*/ addEntry('2016_1_12','Teams 09, 19','0/2C802E816E3887DA88257F1B006FDA9B','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2016-02*/ addEntry('2016_2_10','Teams 09, 19','0/B729B285FB773E5B88257F1B00724A6D','Teams 09, 19'); /*Teams 09, 19~2016-03*/ addEntry('2016_3_10','Teams 09, 19','0/B407C2A1DC26280688257F1D0003A99C','Teams 09, 19'); /*Teams 10, 20~2015-02*/ addEntry('2015_2_27','Teams 10, 20','0/69E52D970B85F7B988257DA900735D2F','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-03*/ addEntry('2015_3_27','Teams 10, 20','0/C71D49B74A37B27788257DA90073C722','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-04*/ addEntry('2015_4_24','Teams 10, 20','0/BBB7E22B6856B08688257DA90075068B','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-05*/ addEntry('2015_5_22','Teams 10, 20','0/8D885F95833AB06988257DA9007547F9','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-06*/ addEntry('2015_6_22','Teams 10, 20','0/C9326525EA69231988257DA900759238','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-07*/ addEntry('2015_7_21','Teams 10, 20','0/107946DB4079907E88257E13007BD30A','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-08*/ addEntry('2015_8_18','Teams 10, 20','0/F9EDF5476D038A3A88257E13007C1480','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-09*/ addEntry('2015_9_16','Teams 10, 20','0/D159A258441BC84688257E13007D474A','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-10*/ addEntry('2015_10_15','Teams 10, 20','0/FD1D5AF49BC0D00388257E13007DBE51','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-11*/ addEntry('2015_11_13','Teams 10, 20','0/958DB526D899BF5288257E26006E1932','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2015-12*/ addEntry('2015_12_14','Teams 10, 20','0/B841DE480045E65A88257E26006E5EE2','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2016-01*/ addEntry('2016_1_13','Teams 10, 20','0/9C1744C38365AFAC88257F1B006FDE90','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2016-02*/ addEntry('2016_2_11','Teams 10, 20','0/0942DF82B20FB2F588257F1B00724D1E','Teams 10, 20'); /*Teams 10, 20~2016-03*/ addEntry('2016_3_11','Teams 10, 20','0/C7C5DC63568A2B1688257F1D0003AC20','Teams 10, 20'); /*Teams 11, 01~2015-03*/ addEntry('2015_3_2','Teams 11, 01','0/9EA81349C5D0E9A588257DA90073892D','Teams 11, 01'); /**/ addEntry('2015_3_30','Teams 11, 01','0/DDACE5C14370B5CA88257DA90073C9DB','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-04*/ addEntry('2015_4_27','Teams 11, 01','0/37B04E92733F14B688257DA90075090D','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-05*/ addEntry('2015_5_26','Teams 11, 01','0/C7204C2DFB69DFA688257DA900755035','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-06*/ addEntry('2015_6_23','Teams 11, 01','0/94E0D2723C79A68088257DA90075951F','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-07*/ addEntry('2015_7_22','Teams 11, 01','0/A881AE1A2ED652FC88257E13007BD54A','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-08*/ addEntry('2015_8_19','Teams 11, 01','0/CF4E910EACBEC8CF88257E13007C1726','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-09*/ addEntry('2015_9_17','Teams 11, 01','0/A93010A20083881388257E13007D4980','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-10*/ addEntry('2015_10_16','Teams 11, 01','0/600482D51962AE4E88257E13007DC0D9','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-11*/ addEntry('2015_11_16','Teams 11, 01','0/EB7A487B4E24EA8188257E26006E1BEE','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2015-12*/ addEntry('2015_12_15','Teams 11, 01','0/5D5B624FFE41B24588257E26006E6156','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2016-01*/ addEntry('2016_1_14','Teams 11, 01','0/FF8BECCE94C8625288257F1B006FE171','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2016-02*/ addEntry('2016_2_12','Teams 11, 01','0/D608B6732E85D2E188257F1B00725004','Teams 11, 01'); /*Teams 11, 01~2016-03*/ addEntry('2016_3_14','Teams 11, 01','0/E31E60F335DB9F5688257F1D0003AFC8','Teams 11, 01'); /*Teams 12, 02~2015-03*/ addEntry('2015_3_3','Teams 12, 02','0/093985E1BE4F63F588257DA900738BB9','Teams 12, 02'); /**/ addEntry('2015_3_31','Teams 12, 02','0/22307AC216E91B9388257DA90073CC46','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-04*/ addEntry('2015_4_28','Teams 12, 02','0/9AF492148D58256D88257DA900750B3D','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-05*/ addEntry('2015_5_27','Teams 12, 02','0/6400D4DC402A537A88257DA900755354','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-06*/ addEntry('2015_6_24','Teams 12, 02','0/B97DD5867CBB930B88257DA9007597FC','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-07*/ addEntry('2015_7_23','Teams 12, 02','0/9124425EFB2C6B5F88257E13007BD81B','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-08*/ addEntry('2015_8_20','Teams 12, 02','0/5F89DE5112F2C92288257E13007C1A0A','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-09*/ addEntry('2015_9_18','Teams 12, 02','0/6E402445CF485BB188257E13007D4BC5','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-10*/ addEntry('2015_10_19','Teams 12, 02','0/7F18DB000F45E25388257E13007DC6AC','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-11*/ addEntry('2015_11_17','Teams 12, 02','0/C3477B64C2DC4B4B88257E26006E1F18','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2015-12*/ addEntry('2015_12_16','Teams 12, 02','0/F534312427A9D00C88257E26006E63D8','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2016-01*/ addEntry('2016_1_15','Teams 12, 02','0/225D3DD730EBB98B88257F1B006FE529','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2016-02*/ addEntry('2016_2_16','Teams 12, 02','0/F5D0255DC9A6C79988257F1B00725F5E','Teams 12, 02'); /*Teams 12, 02~2016-03*/ addEntry('2016_3_15','Teams 12, 02','0/8D8A63FDD0FC11CF88257F1D0003B20D','Teams 12, 02'); /*Teams 13, 03~2015-03*/ addEntry('2015_3_4','Teams 13, 03','0/7D549586C4561B1388257DA900738E4E','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-04*/ addEntry('2015_4_29','Teams 13, 03','0/1EF896D336FDC9C088257DA900750D7F','Teams 13, 03'); /**/ addEntry('2015_4_1','Teams 13, 03','0/B5BF1A0F4E6B22A488257DA90074D88E','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-05*/ addEntry('2015_5_28','Teams 13, 03','0/10D94B38DC0A118588257DA90075557B','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-06*/ addEntry('2015_6_25','Teams 13, 03','0/059DACB35D5C435F88257DA900759A8B','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-07*/ addEntry('2015_7_24','Teams 13, 03','0/37273A86CE3DE75188257E13007BDA74','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-08*/ addEntry('2015_8_21','Teams 13, 03','0/D803B26164485C0388257E13007C1C50','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-09*/ addEntry('2015_9_21','Teams 13, 03','0/1389E435E083243288257E13007D4E36','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-10*/ addEntry('2015_10_20','Teams 13, 03','0/4005C2DA365B88F088257E13007DC94A','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-11*/ addEntry('2015_11_18','Teams 13, 03','0/A0873A962A15031D88257E26006E217F','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2015-12*/ addEntry('2015_12_17','Teams 13, 03','0/19C0328A62F8E47F88257E26006E66B8','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2016-01*/ addEntry('2016_1_19','Teams 13, 03','0/E1A6FCCA5A6BEAB188257F1B007090A0','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2016-02*/ addEntry('2016_2_17','Teams 13, 03','0/4E9D73CD945884ED88257F1B007261EE','Teams 13, 03'); /*Teams 13, 03~2016-03*/ addEntry('2016_3_16','Teams 13, 03','0/2DE6C1295FB2FFC188257F1D0003B50C','Teams 13, 03'); /*Teams 14, 04~2015-03*/ addEntry('2015_3_5','Teams 14, 04','0/42BE0BBD0C736BB688257DA900739046','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-04*/ addEntry('2015_4_30','Teams 14, 04','0/084DBD0EA360913C88257DA900750FD8','Teams 14, 04'); /**/ addEntry('2015_4_2','Teams 14, 04','0/0D5FE2655A108B7588257DA90074DBF1','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-05*/ addEntry('2015_5_29','Teams 14, 04','0/4C5784E5494FB6B588257DA9007557A3','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-06*/ addEntry('2015_6_26','Teams 14, 04','0/DB8B199752DE7DA288257DA900759CD2','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-07*/ addEntry('2015_7_27','Teams 14, 04','0/DD8C6ED8543631D388257E13007BDD0E','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-08*/ addEntry('2015_8_24','Teams 14, 04','0/85D18E97B5F4C9F688257E13007C1EF7','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-09*/ addEntry('2015_9_22','Teams 14, 04','0/9548ACD9DFAA8ABE88257E13007D508D','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-10*/ addEntry('2015_10_21','Teams 14, 04','0/AE9E750A7A44076B88257E13007DCB89','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-11*/ addEntry('2015_11_19','Teams 14, 04','0/E420F32F73BD57E488257E26006E24A9','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2015-12*/ addEntry('2015_12_18','Teams 14, 04','0/DA2EFA1100C6AE9388257E26006E68EF','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2016-01*/ addEntry('2016_1_20','Teams 14, 04','0/FDEB502F7B2E443588257F1B0070947F','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2016-02*/ addEntry('2016_2_18','Teams 14, 04','0/51E94726E64D46E388257F1B007264A8','Teams 14, 04'); /*Teams 14, 04~2016-03*/ addEntry('2016_3_17','Teams 14, 04','0/67A3FA8AFB3BA32088257F1D0003B90F','Teams 14, 04'); /*Teams 15, 05~2015-03*/ addEntry('2015_3_6','Teams 15, 05','0/EF88556A33736E8988257DA900739250','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-04*/ addEntry('2015_4_3','Teams 15, 05','0/53A704B33E2A873288257DA90074DE80','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-05*/ addEntry('2015_5_1','Teams 15, 05','0/F953F1DF944F0C5788257DA900751FAF','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-06*/ addEntry('2015_6_29','Teams 15, 05','0/9551297C3BEBE16E88257DA900759EF1','Teams 15, 05'); /**/ addEntry('2015_6_1','Teams 15, 05','0/95E42FFF8FB68E9988257DA90075683E','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-07*/ addEntry('2015_7_28','Teams 15, 05','0/4AF46E0AFE95F53A88257E13007BE14A','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-08*/ addEntry('2015_8_25','Teams 15, 05','0/E9C8D3C14831366E88257E13007C22BB','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-09*/ addEntry('2015_9_23','Teams 15, 05','0/5ADD21C98E6981CD88257E13007D5333','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-10*/ addEntry('2015_10_22','Teams 15, 05','0/7435C5F7F9D8F58E88257E13007DCDE9','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-11*/ addEntry('2015_11_20','Teams 15, 05','0/DA7B24D00263B66D88257E26006E276B','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2015-12*/ addEntry('2015_12_21','Teams 15, 05','0/C972423C84962CDE88257E26006E6B25','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2016-01*/ addEntry('2016_1_21','Teams 15, 05','0/843650F4056AFF1B88257F1B00709756','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2016-02*/ addEntry('2016_2_19','Teams 15, 05','0/3CC88A9D9AE0EB4888257F1B0072679B','Teams 15, 05'); /*Teams 15, 05~2016-03*/ addEntry('2016_3_18','Teams 15, 05','0/2692FE9F3BDBABB288257F1D0003BBB8','Teams 15, 05'); /*Teams 16, 06~2015-03*/ addEntry('2015_3_9','Teams 16, 06','0/E93DF29086815AE788257DA900739D1F','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-04*/ addEntry('2015_4_6','Teams 16, 06','0/383ACCD8A5ED38EE88257DA90074E0A1','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-05*/ addEntry('2015_5_4','Teams 16, 06','0/4803D98DBC4CE7C088257DA9007521F1','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-06*/ addEntry('2015_6_2','Teams 16, 06','0/BB1D174EC3F8AF6D88257DA900756C66','Teams 16, 06'); /**/ addEntry('2015_6_30','Teams 16, 06','0/E48571484E287D3088257DA90075A14E','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-07*/ addEntry('2015_7_29','Teams 16, 06','0/66EE09E5E594AB2F88257E13007BE383','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-08*/ addEntry('2015_8_26','Teams 16, 06','0/0B2FA1E2B9AF787988257E13007C24D8','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-09*/ addEntry('2015_9_24','Teams 16, 06','0/4CCCB2CE8B0779EF88257E13007D55D0','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-10*/ addEntry('2015_10_23','Teams 16, 06','0/1670F071B469397E88257E13007DD0B1','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-11*/ addEntry('2015_11_23','Teams 16, 06','0/02802417BEADD0CC88257E26006E2A43','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2015-12*/ addEntry('2015_12_22','Teams 16, 06','0/A0F66196777C381A88257E26006E6DAF','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2016-01*/ addEntry('2016_1_22','Teams 16, 06','0/5B4383A86AC49B5088257F1B00709AA9','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2016-02*/ addEntry('2016_2_22','Teams 16, 06','0/273659B4392D07F988257F1B00726AD0','Teams 16, 06'); /*Teams 16, 06~2016-03*/ addEntry('2016_3_21','Teams 16, 06','0/9C377904F5EF7BFD88257F1D0003BE3B','Teams 16, 06'); /*Teams 17, 07~2015-02*/ addEntry('2015_2_9','Teams 17, 07','0/A670222CDAD8716D88257DA9007333C7','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-03*/ addEntry('2015_3_10','Teams 17, 07','0/C42D551C595E6EA188257DA900739F97','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-04*/ addEntry('2015_4_7','Teams 17, 07','0/639B180E66E94DD488257DA90074E47C','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-05*/ addEntry('2015_5_5','Teams 17, 07','0/CB52FD02D8D6D0E488257DA9007524E6','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-06*/ addEntry('2015_6_3','Teams 17, 07','0/4651D0957BD7B3AF88257DA900756E61','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-07*/ addEntry('2015_7_1','Teams 17, 07','0/FC2BAEF7C87DC1E088257DAA005F385C','Teams 17, 07'); /**/ addEntry('2015_7_30','Teams 17, 07','0/2A24191A7376EB7788257E13007BE6C4','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-08*/ addEntry('2015_8_27','Teams 17, 07','0/FC648AC643153D7088257E13007C27E4','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-09*/ addEntry('2015_9_25','Teams 17, 07','0/3D7FBD30FFD7A27A88257E13007D57F7','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-10*/ addEntry('2015_10_26','Teams 17, 07','0/6F766F300D6549F288257E13007DD330','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-11*/ addEntry('2015_11_24','Teams 17, 07','0/95B239997EAF09BF88257E26006E2F70','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2015-12*/ addEntry('2015_12_23','Teams 17, 07','0/19F0D0E301F0D5B988257E26006E6FF7','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2016-01*/ addEntry('2016_1_25','Teams 17, 07','0/9EFF9246304DCFF388257F1B00709E77','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2016-02*/ addEntry('2016_2_23','Teams 17, 07','0/6B2D1629E88BA45988257F1B00726DD7','Teams 17, 07'); /*Teams 17, 07~2016-03*/ addEntry('2016_3_22','Teams 17, 07','0/EA9A04286D39864288257F1D0003C03D','Teams 17, 07'); /*Teams 18, 08~2015-02*/ addEntry('2015_2_10','Teams 18, 08','0/7D103E0319E0016488257DA9007335F9','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-03*/ addEntry('2015_3_11','Teams 18, 08','0/0906E96F28D2796488257DA90073A3FA','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-04*/ addEntry('2015_4_8','Teams 18, 08','0/378284BD4DDF457B88257DA90074E6C5','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-05*/ addEntry('2015_5_6','Teams 18, 08','0/061600D1696B8F8788257DA90075273A','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-06*/ addEntry('2015_6_4','Teams 18, 08','0/3BAA1D4B357F20C088257DA9007571FF','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-07*/ addEntry('2015_7_2','Teams 18, 08','0/CCBF49FF1FF51C6B88257DAA005F3B95','Teams 18, 08'); /**/ addEntry('2015_7_31','Teams 18, 08','0/85A679E4940613AC88257E13007BE8ED','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-08*/ addEntry('2015_8_28','Teams 18, 08','0/ADA5D7411669692A88257E13007C2B23','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-09*/ addEntry('2015_9_28','Teams 18, 08','0/330906CAAABF8CB488257E13007D5A9C','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-10*/ addEntry('2015_10_27','Teams 18, 08','0/27DB36E260F2AE7D88257E13007DD52F','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-11*/ addEntry('2015_11_25','Teams 18, 08','0/E2D2C84549EA5A6088257E26006E31F4','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2015-12*/ addEntry('2015_12_24','Teams 18, 08','0/8612D2388F7B677C88257E26006E7511','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2016-01*/ addEntry('2016_1_26','Teams 18, 08','0/A50943A2D3D4A3CD88257F1B0070A110','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2016-02*/ addEntry('2016_2_24','Teams 18, 08','0/94EF8B7399B3B39F88257F1B0072701C','Teams 18, 08'); /*Teams 18, 08~2016-03*/ addEntry('2016_3_23','Teams 18, 08','0/3C2B50A2480F572888257F1D0003C25C','Teams 18, 08'); /*Teams 19, 09~2015-02*/ addEntry('2015_2_11','Teams 19, 09','0/6F86270246D2A0EF88257DA90073382A','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-03*/ addEntry('2015_3_12','Teams 19, 09','0/A52F24B566F141C588257DA90073A642','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-04*/ addEntry('2015_4_9','Teams 19, 09','0/664A770DD82E391188257DA90074E9D2','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-05*/ addEntry('2015_5_7','Teams 19, 09','0/61A15D54CD11305288257DA900752A4C','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-06*/ addEntry('2015_6_5','Teams 19, 09','0/BE6BDED2B4B66EE088257DA900757522','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-07*/ addEntry('2015_7_6','Teams 19, 09','0/E906EF408110CCBE88257E13007BB4F6','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-08*/ addEntry('2015_8_3','Teams 19, 09','0/4ECCC478E7C8729988257E13007BF6DC','Teams 19, 09'); /**/ addEntry('2015_8_31','Teams 19, 09','0/1EC36DBE0F6319D188257E13007C2DAA','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-09*/ addEntry('2015_9_29','Teams 19, 09','0/250FE4A925D3AF1588257E13007D5CF4','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-10*/ addEntry('2015_10_28','Teams 19, 09','0/40C95B1192B11FF588257E13007DD757','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-11*/ addEntry('2015_11_27','Teams 19, 09','0/9F27E45A9F847EF888257E26006E3462','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2015-12*/ addEntry('2015_12_28','Teams 19, 09','0/36666465E7ADDF5C88257E26006E80AF','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2016-01*/ addEntry('2016_1_27','Teams 19, 09','0/4B19E4E48481F7E988257F1B0070A430','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2016-02*/ addEntry('2016_2_25','Teams 19, 09','0/5F0DB4A53E8FFE8588257F1B00727269','Teams 19, 09'); /*Teams 19, 09~2016-03*/ addEntry('2016_3_24','Teams 19, 09','0/CDF89E555C34FA4488257F1D0003C4D4','Teams 19, 09'); /*Teams 20, 10~2015-02*/ addEntry('2015_2_12','Teams 20, 10','0/339C4299E62D373188257DA900733AB9','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-03*/ addEntry('2015_3_13','Teams 20, 10','0/ED120324A9F1E3BB88257DA90073A8B5','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-04*/ addEntry('2015_4_10','Teams 20, 10','0/B4D4A648BC2601BB88257DA90074ECFB','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-05*/ addEntry('2015_5_8','Teams 20, 10','0/54BA48A7438E2C6B88257DA900752C5E','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-06*/ addEntry('2015_6_8','Teams 20, 10','0/AC1459A5451DBCA088257DA9007578D0','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-07*/ addEntry('2015_7_7','Teams 20, 10','0/363E542A95641C3D88257E13007BB8A7','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-08*/ addEntry('2015_8_4','Teams 20, 10','0/05E882A97B91DB3E88257E13007BF981','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-09*/ addEntry('2015_9_30','Teams 20, 10','0/2F29FB3BB2F282B588257E13007D5F82','Teams 20, 10'); /**/ addEntry('2015_9_1','Teams 20, 10','0/70DB5EA5A0E42EB588257E13007D2CE5','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-10*/ addEntry('2015_10_29','Teams 20, 10','0/ADEA6B50FE9DCECB88257E13007DD9DB','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-11*/ addEntry('2015_11_30','Teams 20, 10','0/8C644CEA555EA8DE88257E26006E36DF','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2015-12*/ addEntry('2015_12_29','Teams 20, 10','0/98C3CE5050225E3988257E26006E8357','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2016-01*/ addEntry('2016_1_28','Teams 20, 10','0/8E39A3933D5C95E988257F1B0070A66C','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2016-02*/ addEntry('2016_2_26','Teams 20, 10','0/147885290E72BF1A88257F1B007274AE','Teams 20, 10'); /*Teams 20, 10~2016-03*/ addEntry('2016_3_25','Teams 20, 10','0/F3185BD9462F5FEA88257F1D0003C7E1','Teams 20, 10'); /*